سرویس ادب و هنر- جمعى از وبلاگ نویسان کشورمان جنبش وبلاگ نویسى حمایت از غزه را تحت عنوان «خروش وبلاگى غزه» در اینترنت ایجاد کردند. به گزارش خبرنگار کیهان، طى این حرکت خودجوش هر یک از وبلاگ نویسان یکى از پست هاى وبلاگ خود را به ابراز همدردى با مظلومان غزه بخصوص کودکان و زنان اختصاص مى دهد. وبلاگ هاى «آب و آتش»، «گام آخر»، «نسیم وصل»، «رصد خانه»، «وب حسین» و «اسماعیل نیوز» تاکنون در این جنبش مشارکت کرده اند. همچنین جمع زیادى از وبلاگ نویسان جهت حضور در این حرکت نوع دوستانه و حق طلبانه اعلام آمادگى کرده اند
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X